Môn Vật lí lớp 11

Lớp 11

SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG TRONG MỘT ĐOẠN DÂY DẪN CHUYỂN ĐỘNG 0

SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG TRONG MỘT ĐOẠN DÂY DẪN CHUYỂN ĐỘNG

I- SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG TRONG MỘT ĐOẠN DÂY DẪN CHUYỂN ĐỘNG TRONG TỪ TRƯỜNG Khi đoạn dây dẫn...

HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN – PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẢN XẠ TOÀN PHẦN 0

HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN – PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẢN XẠ TOÀN PHẦN

I- HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN 1. Thí nghiệm: Sự truyền ánh sáng vào môi trường chiết quang kém...

LĂNG KÍNH VÀ CÁC CÔNG THỨC LĂNG KÍNH 1

LĂNG KÍNH VÀ CÁC CÔNG THỨC LĂNG KÍNH

I- CẤU TẠO LĂNG KÍNH Định nghĩa: Lăng kính là một khối trong suốt, đồng nhất, được giới hạn bởi...

CHUYỂN ĐỘNG CỦA HẠT MANG ĐIỆN TRONG TỪ TRƯỜNG ĐỀU 1

CHUYỂN ĐỘNG CỦA HẠT MANG ĐIỆN TRONG TỪ TRƯỜNG ĐỀU

  I – NHẬN XÉT – Khi hạt điện tích q bay vào trong từ trường thì chịu tác dụng...

ÔN TẬP CHƯƠNG 4: TỪ TRƯỜNG 1

ÔN TẬP CHƯƠNG 4: TỪ TRƯỜNG

1. TỪ TRƯỜNG Tương tác từ: – Giữa nam châm với nam châm – Giữa nam châm với dòng điện...

TỪ THÔNG – HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 1

TỪ THÔNG – HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

I – THÍ NGHIỆM a- Khi nam châm ra xa ống dây, số đường sức từ qua ống dây giảm...

DÒNG ĐIỆN FUCÔ 2

DÒNG ĐIỆN FUCÔ

I- DÒNG ĐIỆN FU – CÔ 1. Thí nghiệm Cho tấm kim loại (đồng hay nhôm) dao động trong từ...

HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM – NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG 0

HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM – NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG

I – HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM 1. Các thí nghiệm: – Thí nghiệm 1: Khóa K1 và K2 đóng, K3...

ÔN TẬP CHƯƠNG 5: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 0

ÔN TẬP CHƯƠNG 5: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

I – TỪ THÔNG – HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 1. Từ thông – Từ thông qua một diện...