Môn Địa Lý lớp 11

Lớp 11

SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI 0

SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

1. Sự phân chia thế giới thành các nhóm nước– Trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau...

KHU VỰC ĐÔNG NAM Á – PHẦN 3 – HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (ASEAN) 0

KHU VỰC ĐÔNG NAM Á – PHẦN 3 – HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (ASEAN)

I. Mục tiêu và cơ chế hợp tác của ASEAN – Năm 1967: 5 nước thành lập ASEAN (Hiệp hội...

KHU VỰC ĐÔNG NAM Á – PHẦN 2 – KINH TẾ 0

KHU VỰC ĐÔNG NAM Á – PHẦN 2 – KINH TẾ

I. Cơ cấu kinh tế             Có sự thay đổi rõ rệt trong cơ cấu kinh tế theo hướng: giảm...

CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA (TRUNG QUỐC) – PHẦN 1 – TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ 0

CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA (TRUNG QUỐC) – PHẦN 1 – TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ

Diện tích:  9572,8 triệu km2.Dân số: 1303,7 triệu người (2005)Thủ đô: Bắc Kinh I. Vị trí địa lý và lãnh...

CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA (TRUNG QUỐC) – PHẦN 2 – KINH TẾ 0

CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA (TRUNG QUỐC) – PHẦN 2 – KINH TẾ

I. Khái quát – Công cuộc hiện đại hóa mang lại những thay đổi lớn trong nền kinh tế Trung...

KHU VỰC ĐÔNG NAM Á – PHẦN 1 – TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI 0

KHU VỰC ĐÔNG NAM Á – PHẦN 1 – TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI

Diện tích : 4,5 triệu km2 Dân số : 556,2 triệu người (2005) I. Tự nhiên 1. Vị trí địa...

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á VÀ KHU VỰC TRUNG Á 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á VÀ KHU VỰC TRUNG Á

I. Đặc điểm của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á 1. Tây Nam Á – Vị...

HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ – PHẦN 2 – KINH TẾ 0

HỢP CHÚNG QUỐC HOA KÌ – PHẦN 2 – KINH TẾ

I. Quy mô nền kinh tế – Hoa Kì được thành lập năm 1776 nhưng đến 1890 nền kinh tế...

LIÊN MINH CHÂU ÂU – PHẦN 1 – LIÊN MINH KHU VỰC LỚN NHẤT THẾ GIỚI 0

LIÊN MINH CHÂU ÂU – PHẦN 1 – LIÊN MINH KHU VỰC LỚN NHẤT THẾ GIỚI

Dân số: 459,7 triệu người (năm 2005) Trụ sở: Brúc-xen (Bỉ) I. Quá trình hình thành và phát triển 1....