Môn Vật lý lớp 10

Các bài học trong Sách giáo khoa môn Vật lý – Lớp 10

KHÁI NIỆM ĐỘ DỜI, QUÃNG ĐƯỜNG, VẬN TỐC VÀ GIA TỐC 1

KHÁI NIỆM ĐỘ DỜI, QUÃNG ĐƯỜNG, VẬN TỐC VÀ GIA TỐC

I – ĐỘ DỜI \(\Delta x = {x_2} – {x_1}\) Độ dời  = Độ biến thiên tọa độ              ...

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU 1

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

I- CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU 1. Định nghĩa Chuyển động thẳng đều là chuyển động thẳng, trong đó chất điểm...

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC 1

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC

  I- CHUYỂN ĐỘNG CƠ Chuyển động cơ là sự dời chỗ của vật theo thời gian Khi vật dời...

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU 0

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

I – CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU 1. Định nghĩa Chuyển động thẳng biến đổi là chuyển động thẳng...

CÁC DẠNG BÀI TẬP CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU 1

CÁC DẠNG BÀI TẬP CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

I- DẠNG 1: XÁC ĐỊNH CÁC ĐẠI LƯỢNG: QUÃNG ĐƯỜNG – VẬN TỐC – GIA TỐC Phương pháp: + Chọn...

CHẤT RẮN 0

CHẤT RẮN

  Chất rắn là một trạng thái của vật chất, ở điều kiện nhiệt độ và áp suất cố định,...

BIẾN DẠNG CƠ CỦA VẬT RẮN 0

BIẾN DẠNG CƠ CỦA VẬT RẮN

  Biến dạng cơ là sự thay đổi kích thước và hình dạng của vật rắn do tác dụng của...

BIẾN DẠNG NHIỆT CỦA VẬT RẮN 0

BIẾN DẠNG NHIỆT CỦA VẬT RẮN

  Biến dạng nhiệt của vật rắn là biến dạng (thay đổi về hình dạng, kích thước) khi nhiệt độ...

SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT 0

SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT

  I – SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC 1. Định nghĩa Quá trình chuyển từ thể rắn sang...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT 2

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT

  I – DẠNG BÀI TẬP SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT CƠ BẢN 1. Nhiệt lượng tỏa ra, thu...