Môn Toán lớp 10

Các bài học trong Sách giáo khoa môn Toán – Lớp 10

HYPEBOL 0

HYPEBOL

  1. Định nghĩa Cho hai điểm cố định với và hằng số . Hypebol là tập hợp các điểm...

ELIP 0

ELIP

  1. Định nghĩa Cho hai điểm cố định với và hằng số . Elip (E)(E) là tập hợp các...

KHOẢNG CÁCH VÀ GÓC 0

KHOẢNG CÁCH VÀ GÓC

  1. Góc giữa hai đường thẳng Cho hai đường thẳng Δ1:a1x+b1y+c1=0 có VTPT ; Δ2:a2x+b2y+c2=0 có VTPT . Gọi...