Môn Tiếng Anh lớp 10

Các bài học trong Sách giáo khoa môn Tiếng Anh – Lớp 10

REVIEW: THE FUTURE SIMPLE WITH WILL VS. BE GOING TO 0

REVIEW: THE FUTURE SIMPLE WITH WILL VS. BE GOING TO

A. THE FUTURE SIMPLE WITH WILL VS. BE GOING TO I. FUTURE SIMPLE TENSE (Thì tương lai đơn) 1. Form:...

REVIEW: THE PASSIVE 0

REVIEW: THE PASSIVE

Muốn đổi câu từ thể chủ động sang thể thụ động, ta thực hiện các bước sau: Active (chủ động):...

CONSONANT CLUSTERS /PR/ , /PL/ , /GL/, /GR/ 0

CONSONANT CLUSTERS /PR/ , /PL/ , /GL/, /GR/

Phụ âm /pr/ Đầu tiên môi trên và dưới đóng lại sau đó mở miệng bật hơi từ bên trong...

READING COMPREHENSION ABOUT “YOUR BODY AND YOU” 1

READING COMPREHENSION ABOUT “YOUR BODY AND YOU”

Điền vào chỗ trống: Kiến thức thông dụng: Nghĩa của từ vựng Dạng rút gọn của động từ: V-ing, To...

LISTEN ABOUT YOUR BODY AND YOU 0

LISTEN ABOUT YOUR BODY AND YOU

Kỹ năng nghe rồi điền từ. Đọc lướt qua văn bản trước khi bắt đầu ghi. Khi bạn nghe, hãy...

TỪ VỰNG UNIT 1 – FAMILY LIFE 1

TỪ VỰNG UNIT 1 – FAMILY LIFE

1. benefit /ˈbenɪfɪt/  (n): lợi ích – I’ve had the benefit of a good education. (Tôi đã có lợi ích của một nền giáo dục...

REVIEW: THE PRESENT SIMPLE & THE PRESENT CONTINUOUS 0

REVIEW: THE PRESENT SIMPLE & THE PRESENT CONTINUOUS

I. PRESENT SIMPLE TENSE (Thì hiện tại đơn) 1. Form :   Động từ TO BE  Động từ thường (+)  – I...

CONSONANT CLUSTERS /TR/ , /KR/ , /BR/ 0

CONSONANT CLUSTERS /TR/ , /KR/ , /BR/

I. Phụ âm /tr/ Cụm phụ âm /tr/ được tạo thành nhờ sự kết hợp của hai âm /t/ và /r/. Để phát âm âm /t/, chúng...

READING COMPREHENSION ABOUT “FAMILY LIFE” 0

READING COMPREHENSION ABOUT “FAMILY LIFE”

Điền vào chỗ trống: Kiến thức thông dụng: Nghĩa của từ vựng Dạng rút gọn của động từ: V-ing, To...

LISTEN ABOUT “FAMILY LIFE” 0

LISTEN ABOUT “FAMILY LIFE”

Kỹ năng nghe rồi điền từ. Đọc lướt qua văn bản trước khi bắt đầu ghi. Khi bạn nghe, hãy...