Môn Sinh lớp 10

Các bài học trong Sách giáo khoa môn Sinh – Lớp 10

VIRUT GÂY BỆNH, ỨNG DỤNG CỦA VIRUT TRONG THỰC TIỄN 1

VIRUT GÂY BỆNH, ỨNG DỤNG CỦA VIRUT TRONG THỰC TIỄN

  I. VIRUS GÂY BỆNH Virut là những vi sinh vật kí sinh nội bào bắt buộc. Chúng kí sinh...

BỆNH TRUYỀN NHIỄM 1

BỆNH TRUYỀN NHIỄM

  I. KHÁI NIỆM Bệnh truyền nhiễm là bệnh lây lan từ cá thể này sang cá thể khác. Tác...

MIỄN DỊCH 1

MIỄN DỊCH

  I. KHÁI QUÁT Miễn dịch là khả năng tự bảo vệ đặc biệt của cơ thể chống lại các...

CHU KÌ TẾ BÀO 0

CHU KÌ TẾ BÀO

  I. KHÁI QUÁT CHU KÌ TẾ BÀO – Khái niệm: Chu kì tế bào là khoảng thời gian giữa hai...

NGUYÊN PHÂN 0

NGUYÊN PHÂN

  Nguyên phân bao gồm sự phân chia nhân và sự phân chia tế bào chất. I. PHÂN CHIA NHÂN...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN

1. Xác định số NST, số cromatit, số tâm động trong một tế bào qua các kì của quá trình...

GIẢM PHÂN 0

GIẢM PHÂN

  I. KHÁI NIỆM – Giảm phân là quá trình phân bào chỉ xảy ra ở các tế bào sinh...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ QUÁ TRÌNH GIẢM PHÂN 0

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ QUÁ TRÌNH GIẢM PHÂN

  I. TÍNH SỐ GIAO TỬ VÀ HỢP TỬ HÌNH THÀNH 1. Số giao tử được tạo từ mỗi loại...

DINH DƯỠNG, CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT 1

DINH DƯỠNG, CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT

  I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VI SINH VẬT 1. Khái niệm – Vi sinh vật là những sinh vật...

QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ PHÂN GIẢI CÁC CHẤT Ở VI SINH VẬT 1

QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ PHÂN GIẢI CÁC CHẤT Ở VI SINH VẬT

  I. QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP – Vi sinh vật có thời gian phân đôi ngắn nên quá trình hấp...