Môn Hóa học lớp 10

Các bài học trong Sách giáo khoa môn Hóa học – Lớp 10

ÔN TẬP CHƯƠNG OXI LƯU HUỲNH HÓA 10 2

ÔN TẬP CHƯƠNG OXI LƯU HUỲNH HÓA 10

  I. KHÁI QUÁT VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH – Nhóm VIA gồm các nguyên tố: O, S, Se...

ÔN TẬP CHƯƠNG HALOGEN HÓA 10 2

ÔN TẬP CHƯƠNG HALOGEN HÓA 10

  * Sự biến đổi tính chất vật lí của các đơn chất Đi từ flo đến iot: – Trạng thái tập...

THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ 0

THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ

  I. THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA NGUYÊN TỬ – Nguyên tử gồm hạt nhân và vỏ nguyên tử. –...

NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỒNG VỊ 1

NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỒNG VỊ

I. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 1. Định nghĩa Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng điện tích...

ÔN TẬP CHƯƠNG NGUYÊN TỬ 1

ÔN TẬP CHƯƠNG NGUYÊN TỬ

  I. Nguyên tử   Hạt nhân Vỏ nguyên tử Proton (p) Nơtron (n) Electron (e) Khối lượng (m) 1,6726.10-27...

BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 0

BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

I. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn:  –  Các nguyên tố được sắp xếp theo...

SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON VÀ BÁN KÍNH NGUYÊN TỬ CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 2

SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON VÀ BÁN KÍNH NGUYÊN TỬ CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

I. SỰ BIẾN ĐỔI CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ – Số thứ tự của nhóm A...

SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH CHẤT CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 0

SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH CHẤT CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

I. SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI, TÍNH PHI KIM CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 1. Tính kim loại,...

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP XÁC ĐỊNH NGUYÊN TỐ 1

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP XÁC ĐỊNH NGUYÊN TỐ

  1. Tìm nguyên tố dựa vào phần trăm khối lượng trong oxit cao nhất hoặc hợp chất khí với...

ÔN TẬP CHƯƠNG BẢNG TUẦN HOÀN HÓA 10 1

ÔN TẬP CHƯƠNG BẢNG TUẦN HOÀN HÓA 10

  I. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học1. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần...