Môn Hóa học lớp 10

Các bài học trong Sách giáo khoa môn Hóa học – Lớp 10

THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ 0

THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ

  I. THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA NGUYÊN TỬ - Nguyên tử gồm hạt nhân và vỏ nguyên tử. -...

LIÊN KẾT ION 0

LIÊN KẾT ION

  I. SỰ HÌNH THÀNH ION, CATION VÀ ANION 1. Ion, cation và anion a) Ion Khi nguyên tử trung...

LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ 0

LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

1. Liên kết cộng hóa trị hình thành giữa các nguyên tử giống nhau. Sự hình thành đơn chất a)...