Tiếng Việt lớp 1

Các bài học trong Sách giáo khoa môn Tiếng Việt – Lớp 1

F5. TẬP ĐỌC: CHÚ CÔNG 2

F5. TẬP ĐỌC: CHÚ CÔNG

I. Nội dung: Thấy được vẻ đẹp của chú công trống. II. Phương pháp : - Đọc cả bài trôi chảy, phát...

B3. TẬP ĐỌC: CÁI BỐNG 7

B3. TẬP ĐỌC: CÁI BỐNG

I. Nội dung : Tình cảm và sự hiếu thảo của Bống đối với mẹ. II. Phương pháp : Đọc cả bài...