Môn Toán Lớp 1

Các bài học trong Sách giáo khoa môn Toán – Lớp 1

A11. Số 10 0

A11. Số 10

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ - Biết 9 thêm 1 được 10, viết số 10 - Đọc, đếm được từ 1 đến...