Môn Toán Lớp 1

Các bài học trong Sách giáo khoa môn Toán – Lớp 1

D3. CÁC NGÀY TRONG TUẦN LỄ 1

D3. CÁC NGÀY TRONG TUẦN LỄ

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết tuần lễ có 7 ngày, biết tên các ngày trong tuần. – Biết đọc...

D4. CÔNG, TRỪ (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 100 2

D4. CÔNG, TRỪ (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 100

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết đặt tính, làm tính cộng, trừ (không nhớ) các số có hai chữ...

D5. ĐỒNG HỒ. THỜI GIAN 2

D5. ĐỒNG HỒ. THỜI GIAN

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Làm quen với mặt đồng hồ, kim giờ, kim phút. – Biết xem và...

D6. ÔN TẬP: CÁC SỐ ĐẾN 10 1

D6. ÔN TẬP: CÁC SỐ ĐẾN 10

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết đọc, đếm, so sánh các số trong phạm vi 10 – Thành thạo...

D7. ÔN TẬP: CÁC SỐ ĐẾN 100 1

D7. ÔN TẬP: CÁC SỐ ĐẾN 100

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết đọc, viết, đếm, so sánh các số đến 100 – Biết cấu tạo của...

A11. Số 10 2

A11. Số 10

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết 9 thêm 1 được 10, viết số 10 – Đọc, đếm được từ 1 đến...

B3. PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 5 4

B3. PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Bảng cộng các số trong phạm vi 5 – Cách làm tính cộng các...

C4. MƯỜI MỘT, MƯỜI HAI 2

C4. MƯỜI MỘT, MƯỜI HAI

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Nhận biết được cấu tạo của các số 11;12 gồm bao nhiêu chục và bao...

C20. GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN (TIẾP THEO) 1

C20. GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN (TIẾP THEO)

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Nhận biết bài toán có lời văn gồm các số đã cho (điều đã...

C5. MƯỜI BA, MƯỜI BỐN, MƯỜI LĂM 2

C5. MƯỜI BA, MƯỜI BỐN, MƯỜI LĂM

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Nhận biết được mỗi số 13,14,15 gồm một chục và một số đơn vị (3,4,5) +) Số 13 gồm 1 chục và 3 đơn...