Lớp 1

Các bài học trong Sách giáo khoa – Lớp 1

D5. ĐỒNG HỒ. THỜI GIAN 2

D5. ĐỒNG HỒ. THỜI GIAN

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Làm quen với mặt đồng hồ, kim giờ, kim phút. – Biết xem và...

D6. ÔN TẬP: CÁC SỐ ĐẾN 10 0

D6. ÔN TẬP: CÁC SỐ ĐẾN 10

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết đọc, đếm, so sánh các số trong phạm vi 10 – Thành thạo...

D7. ÔN TẬP: CÁC SỐ ĐẾN 100 0

D7. ÔN TẬP: CÁC SỐ ĐẾN 100

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết đọc, viết, đếm, so sánh các số đến 100 – Biết cấu tạo của...

A11. Số 10 0

A11. Số 10

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết 9 thêm 1 được 10, viết số 10 – Đọc, đếm được từ 1 đến...

B3. PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 5 1

B3. PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Bảng cộng các số trong phạm vi 5 – Cách làm tính cộng các...

D3. CÁC NGÀY TRONG TUẦN LỄ 1

D3. CÁC NGÀY TRONG TUẦN LỄ

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết tuần lễ có 7 ngày, biết tên các ngày trong tuần. – Biết đọc...

D4. CÔNG, TRỪ (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 100 0

D4. CÔNG, TRỪ (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 100

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết đặt tính, làm tính cộng, trừ (không nhớ) các số có hai chữ...

C9. PHÉP TRỪ DẠNG 17 – 3 1

C9. PHÉP TRỪ DẠNG 17 – 3

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết làm tính trừ (không nhớ) trong phạm vi 20 – Trừ nhẩm dạng...

C12. XĂNG-TI-MÉT. ĐO ĐỘ DÀI. VẼ ĐOẠN THẲNG CÓ ĐỘ DÀI CHO TRƯỚC. 0

C12. XĂNG-TI-MÉT. ĐO ĐỘ DÀI. VẼ ĐOẠN THẲNG CÓ ĐỘ DÀI CHO TRƯỚC.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Biết xăng – ti – mét là đơn vị đo độ dài và kí...

C16. ĐIỂM Ở TRONG, ĐIỂM Ở NGOÀI CỦA MỘT HÌNH. 1

C16. ĐIỂM Ở TRONG, ĐIỂM Ở NGOÀI CỦA MỘT HÌNH.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ – Nhận biết điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình. – Biết vẽ điểm...