Lớp 1

Các bài học trong Sách giáo khoa – Lớp 1

A11. Số 10 0

A11. Số 10

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ - Biết 9 thêm 1 được 10, viết số 10 - Đọc, đếm được từ 1 đến...

C5. MƯỜI BA, MƯỜI BỐN, MƯỜI LĂM 1

C5. MƯỜI BA, MƯỜI BỐN, MƯỜI LĂM

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ - Nhận biết được mỗi số 13,14,15 gồm một chục và một số đơn vị (3,4,5) +) Số 13 gồm 1 chục và 3 đơn...