Lớp 1

Các bài học trong Sách giáo khoa – Lớp 1

A11. Số 10 0

A11. Số 10

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ - Biết 9 thêm 1 được 10, viết số 10 - Đọc, đếm được từ 1 đến...

C3. MỘT CHỤC. TIA SỐ 0

C3. MỘT CHỤC. TIA SỐ

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ - Nhận biết ban đầu về một chục và mối quan hệ chục – đơn...