Lý thuyết Học sinh

ÔN TẬP CHƯƠNG OXI LƯU HUỲNH HÓA 10 0

ÔN TẬP CHƯƠNG OXI LƯU HUỲNH HÓA 10

  I. KHÁI QUÁT VỀ NHÓM OXI – LƯU HUỲNH – Nhóm VIA gồm các nguyên tố: O, S, Se...

ÔN TẬP CHƯƠNG HALOGEN HÓA 10 1

ÔN TẬP CHƯƠNG HALOGEN HÓA 10

  * Sự biến đổi tính chất vật lí của các đơn chất Đi từ flo đến iot: – Trạng thái tập...

MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG 1

MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG

1. Các kiến thức cần nhớ Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông Cho tam giác...

ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT 0

ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT

I. QUAN HỆ CÙNG LOÀI – Các sinh vật cùng loài sống gần nhau, liên hệ với nhau, hình thành...

BÀI 1: CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1

BÀI 1: CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Sản xuất của cải vật chất a. Thế nào là sản xuất của cải vật chất? Sản xuất của...

BÀI 2: HÀNG HOÁ – TIỀN TỆ – THỊ TRƯỜNG 0

BÀI 2: HÀNG HOÁ – TIỀN TỆ – THỊ TRƯỜNG

1. Hàng hóa a. Hàng hóa là gì? – Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thỏa...

BÀI 3: QUY LUẬT GIÁ TRỊ TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HOÁ 0

BÀI 3: QUY LUẬT GIÁ TRỊ TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HOÁ

1. Nội dung của quy luật giá trị  – Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ...

BÀI 7: THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC 0

BÀI 7: THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC

1. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần a. Khái niệm thành phần kinh tế và tính tất yếu...

BÀI 5: CUNG – CẦU TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HOÁ 0

BÀI 5: CUNG – CẦU TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HOÁ

1. Khái niệm cung  – cầu – Cầu: là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua...

BÀI 6: CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC 0

BÀI 6: CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC

1. Khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tính tất yếu khách quan và tác dụng của công nghiệp hóa,...