Mẫu đơn xin việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

Đơn Xin Việc

 

Kính gửi: ……………………………………..….........………

Quý công ty………………………………………………………….....……..…………..

Tên tôi là:…………………………………………………..…………..Nguyễn Văn A

Sinh năm: …………………………………………………………………….....……. ….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………......….…..

Số CMND/CCCD: …………..…………….………Cấp Ngày ……………........………

Hiện cư trú tại: ……………….TP Hồ Chí Minh……………………………..………….

Trình độ văn hóa: ……..Đại Học.…………………..…….. Ngoại Ngữ……………….

Nghề nghiệp chuyên môn: ……………………………….……………….…….……….

Ngành : …………………………………………………..………………………....……..

Hiện tôi đang làm ………[Ở đâu] ….. Nhưng vì một số lí do cá nhân tôi muốn tìm một công việc khác phù hợp với năng lúc của bạn thân hơn.

Theo nhu cầu tuyển dụng của quý công ty tôi làm đơn này xin được ứng tuyển tại quý công ty. Nếu được ứng tuyển tôi xin cam đoan hoàn thành tốt công việc được giao và thực hiện tốt các chính sách cũng như các quy định của công ty đề ra. Tôi hy vọng quý công ty xem xét và tạo cơ hội cho tôi tham gia làm việc tại công ty.

Tôi rất mong Quý Công ty có thể sắp xếp cho tôi một buổi phỏng vấn để thể hiện rõ hơn khả năng của mình.

Mọi liên hệ về lịch phỏng vấn hay thông tin về hồ sơ ứng tuyển, xin vui lòng liên hệ số điện thoại hoặc email nêu trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                ………., ngày……. tháng….. năm …….

                                                                    Người làm đơn

                                                                   (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.