B13. TẬP LÀM VĂN: CẢM ƠN, XIN LỖI 0

B13. TẬP LÀM VĂN: CẢM ƠN, XIN LỖI

1. Nói lời cảm ơn của em trong những trường hợp sau : a) Bạn cùng lớp cho em đi chung áo mưa. – Cảm ơn bạn nhiều lắm. b) Cô giáo...

B12. CHÍNH TẢ: TRÊN CHIẾC BÈ 0

B12. CHÍNH TẢ: TRÊN CHIẾC BÈ

Phương pháp: – Viết hoa đầu mỗi câu (sau dấm chấm) – Phân biệt đúng khi viết iê/yê, r/d/gi 1. Nghe-viết: Trên chiếc bè (từ Tôi và Dế Trũi … đến nằm dưới đáy.) ? –...